Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 3, 2021

Huyệt Vị

Dược Liệu

Tri Mẫu

Tri Mẫu Trị mẫu: vị đắng, vị cam, tính hàn, quy kinh lạc phổi, dạ dày và thận. Tri mẫu có hai công hiệu chữa...

Đại Hoàng

Đại Hoàng  

Sách Y Học